• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Φαρμακείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Pharmacy με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΚΑΠΥ (CPV 72200000-7). Προς: Computer Solutions Α.Β.Ε.Ε.

 Δείτε την πρόσκληση εδώ.