Διοίκηση

Διοικήτρια: Παππά Ευαγγελία

Αναπληρώτρια  Διοικήτρια: Θειακού Φωτεινή

Διοικητικό Συμβούλιο

• Πρόεδρος:Παππά Ευαγγελία (κοινή Διοικήτρια των
Διασυνδόμενων Νοσοκομείων Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα & ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο η Αγία Ελένη)

• Αντιπρόεδρος: Θειακού Φωτεινή

• Μέλος: Μπαρουτάς Χαράλαμπος

• Μέλος: Καλφούντζος Δημήτριος (Παθολόγος Διευθυντής ΕΣΥ)

• Μέλος: Ξανθάκη Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού – οικονομικού, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Πλην Ιατρικού Προσωπικού)

• Αναπληρωματικό Μέλος: Πολυχρόνη Μαρία

• Αναπληρωματικό Μέλος: Βασοπούλου Μαρία

• Αναπληρωματικό Μέλος: Λαμπίρης Ευάγγελος

• Αναπληρωματικό Μέλος: Δρούλιας Σπυρίδων