Εργαστήρια

Ακτινολογικό Εργαστήριο

πραγματοποιεί τις παρακάτω εξετάσεις:

Στομάχου και εντέρου με σκιαγραφικό Έλεγχος οργάνων άνω και κάτω κοιλίας και επιφανειακών οργάνων (θυρεοειδής, μαστοί)
Ακτινογραφίες θώρακος- κοιλίας και οστών- σπονδυλικής στήλης Έλεγχος περιφερειακών  και εν τω βάθει αγγείων  καθώς και εξέταση καρδιάς με TRIPLEX

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

πραγματοποιεί τις παρακάτω εξετάσεις:

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ: Τ3, Τ4, TSH ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT) ΟΛΙΚΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (Τ3)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h ΣΑΚΧΑΡΟ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h ΟΥΡΙΑ
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ24h ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
HDL ΦΩΣΦΟΡΟΣ
LDL ΚΑΛΙΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΧΛΩΡΙΟ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ- Ο
ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ – P
ΦΕΡΙΤΙΝΗ Γ GT
CPK CRP
LDH Ra TEST
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ MONO TEST
ASTO ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ VDRL

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Γενική εξέταση αίματος Γενική εξέταση ούρων
Χρόνος ροής Χρόνος πήξης
Χρόνος προθρομβίνης Ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24h ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ24h ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
ΟΛΙΚΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (Τ3) ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4)
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
HDL LDL
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΦΕΡΙΤΙΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ
ΚΑΛΙΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΧΛΩΡΙΟ ΑΜΥΛΑΣΗ
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ- Ο ΤΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ – P
Γ GT CPK
LDH ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ
CRP Ra TEST
MONO TEST ASTO
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
VDRL

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Όλες οι παραπάνω καθώς επίσης και παρασιτολογική κοπράνων και διάφορες καλλιέργειες.