Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 2