Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 2

 

Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 2

September 1, 2017 in Μισθώσεις-Εκμισθώσεις Ακινήτων, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 70220000-9)  εδώ


Comments are closed.