Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 1/2020