Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 2 2020