ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)

September 24, 2020 in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

Συνοπτικός διαγωνισμός,  των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού (CPV 98310000-9) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 8.064,52 ευρώ (δηλ 10.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), δυνατότητα προαίρεσης 806,45 ευρώ (δηλ 1.000,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 4.032,26 ευρώ (δηλ 5.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc)  εδώ


Comments are closed.