Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 3 2019