Μισθώσεις-Εκμισθώσεις ακινήτων/ διακήρυξη αριθμός 1 2019