ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2019 για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Ασφαλούς παραλαβής, μεταφοράς και εμπιστευτικής καταστροφής του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Αρχείο του Νοσοκομείου και λοιπών ακτινολογικών αποβλήτων»

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2019 για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Ασφαλούς παραλαβής, μεταφοράς και εμπιστευτικής καταστροφής του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Αρχείο του Νοσοκομείου και λοιπών ακτινολογικών αποβλήτων»

June 14, 2019 in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά κιλό για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφαλούς παραλαβής, μεταφοράς και εμπιστευτικής καταστροφής του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Αρχείο του Νοσοκομείου, δηλαδή:

  • Μικτοί φάκελοι Ασθενών  (χαρτί – ακτινογραφικά φιλμ)
  • Παλαιά Ακτινογραφικά Φιλμ
  • Φιλμς Αξονικού / Μαγνητικού Τομογράφου
  • Φιλμς ψηφιακής εκτύπωσης
  • Επικίνδυνο ίζημα αργύρου από το Ακτινολογικό Τμήμα

Για την Πρόσκληση εδώ

Υποβολή προσφορών έως  28-06-2019 και ώρα 02:00 μ.μ

Άνοιγμα προσφορών 01-07-2019 και ώρα 11:30 π.μ .


Comments are closed.