Διακηρύξεις-Προσκλήσεις

June 10, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (CPV 15119000-5)

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης του για την προμήθεια νωπών πουλερικών (CPV 15112100-7) και κρεάτων (CPV 15119000-5), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού ετήσιας [...]

May 30, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13% ή 24% (16.000,00 ευρώ [...]

May 14, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ (CPV 30192113-6) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / FAX ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και προϋπολογισμό δαπάνης 8.000,00 ευρώ συμπερ. φπα 24% για ένα (1) έτος. Για την Πρόσκληση εδώ Υποβολή [...]

April 8, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000-3), ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (CPV 15112100-7), ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ (CPV 15119000-5), ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15300000-1), ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15800000-6).

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του για την προμήθεια ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, νωπών πουλερικών και κρεάτων, κατεψυγμένων ψαριών και λαχανικών, β) τη χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για την προμήθεια των υπολοίπων ειδών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου [...]

March 7, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)

Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού (CPV 98310000-9) , για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% δυνατότητα προαίρεσης 1.000,00 συμπ ΦΠΑ 24%, για ένα (1) έτος . Για τη Διακήρυξη εδώ Για το [...]

February 22, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019 (CPV 79212100-4) κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24% ανά έτος (συνολικά 7.000,00). Για την Πρόσκληση  εδώ Υποβολή προσφορών έως  12-03-2019 [...]

January 28, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) του Νοσοκομείου, κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 3.000,00 ευρώ πλέον. ΦΠΑ 24% ανά έτος . Για την Πρόσκληση  εδώ Υποβολή [...]

January 18, 2019in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 & 2019

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2018 και 2019 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 8.000,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% ανά έτος (CPV:79211100-7) Για τη Διακήρυξη εδώ Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc)  εδώ

December 14, 2018in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3 )

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV 33140000-3), με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες ακόμα, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% . [...]

December 10, 2018in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ) (1.900 κίτρινοι σάκοι με 1.900 boxes και 500 κόκκινοι σάκοι με 500 boxes), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV44613800-8) κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, [...]